Услуги


Проверка с еталонна газ на сензори за метан
ZonaGas.bg може да осигури на своите клиенти проверка на сигнализатори за природен газ съгласно изискванията на чл. 527 от "НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ", по следната ценова листа:

За област София
1 датчик 2 датчика 3 датчика 4 датчика 5 датчика 5+ датчика
60 лв. 100 лв. 135 лв. 160 лв. 175 лв. 30 лв./датчик
 
Извън област София
1 датчик 2 датчика 3 датчика 4 датчика 5 датчика 5+ датчика
60 лв. 100 лв. 135 лв. 160 лв. 175 лв. 30 лв./датчик
+ 0.65лв./км считано от гр. София - нулев километър

 
Проверка и калибриране на предпазно-изпускателни клапи
Разполагаме със стенд за изпитване, проверка и калибриране на предпазно-изпускателни клапи.  Проверката може да бъде извършена както на място, така и в лабораторията на ZonaGas.bg
 
Изпитване на инсталации за високо налягане.
ZonaGas.bg може да предложи изпитване на инсталации за компресиран метан с максимално налягане до 300 бар. Отдаване под наем на хидравлични помпи с максимално налягане 315 бар., необходими при първоначална и последваща проверка на инсталации за високо налягане. За допълнителна информация, моля свържете се с нас.