Teco

Основана през 1987 г., TECO е позиционирана на пазара в сектора на предпазните устройства, предназначени за контрол и управление на въздух, газ и различни флуиди. Постоянните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност са довели до технологични решения, разглеждани като международни препоръки за иновация, ефикасност и надеждност.  "Иновационната сигурност" е принципът залегнал в основата на компанията.

Изглед: Списъчен / Табличен
Подредба:
Покажи: