Сензор за проверка на херметичност MTC10

Сензор за проверка на херметичност MTC10

Производител: Madas
Код на продукта: MTC10
Срок за доставка:
3-4 седмици
Цена: 447.95 лв. (без ДДС)
Описание

Сензор за проверка на херметичност MTC10

Устройство проверяващо херметичността на вентили и сипрателна арматура, преди запалване на горелка. Трябва да се използва с електромагнитни вентили съгласно EN 161 и един или два пресостата, съгласно EN 1854. Сензорите за проверка на плътност могат да се използват като окомплектовка на газови инсталации и позволяват монтиране на линии с без изпускателни свещи.

EC сертификати, съгласно EN 1643
В съответствие с директива 2009/142/EC (Gas Directive)
В съответствие с директива 2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility)
В съответствие с директива 94/9/EC (ATEX Directive)