RG/2MB - 5000 Nm³/h - Регулатор за газ с вградени отсекатели

RG/2MB - 5000 Nm³/h - Регулатор за газ с вградени отсекатели

Производител: Madas
Код на продукта: RG/2MB
Срок за доставка:
3-4 седмици
Цена: 1 570.00 лв. (без ДДС)

Възможни варианти


Описание

RG/2MB - 5000 Nm³/h - Регулатор за газ с вградени отсекатели

Изходящо налягане с диапазони до 3 бар. - по запитване

Регулатор с фланцово присъединяване - комбиниран тип с вградени: отсекател по минимално и максимално налягане и изпускателен клапан. Предназначен за битови и промишлени нужди. Проектиран за намаляване на налягането на входа газ и автоматично поддържане на желаното изходящото налягане независимо от промените в скоростта на газовия поток и входящото налягане. Промяната на обхвата е посредством пружина. Температурен обхват: -15 / +60 С˚

OPSO: Отсекател за високо изходящо налягане: Спира газа, когато изходящото налягане се покачи над зададена стойност

Предпазен клапан: Изпуска малко количество газ, в случай на повишено изходящо налягане. Отвежда се в атмосферата, когато уреда е инсталиран в помещение без вентилация

UPSO: Отсекател за ниско изходящо налягане: Спира газа, когато изходящото налягане се понижи под зададена стойност. Задейства се и при липса на входящо налягане

Точка за измерване на изходящото налягане

Регулаторът е в съответствие с Директива 94/9/ЕC (Директива ATEX 100 а) като устройство от група II, категория 2G и като устройство от група II, категория 2D; Поради тази причина той е подходящ за монтиране в зони 1 и 21 (освен в зони, 2 и 22), класифицирани в приложение I към Директива 99/92/ЕC. Регулаторът не е подходящ за използване в зони 0 и 20, класифицирани във вече споменатата Директива 99/92/ЕC. За да определите обхвата на опасните зони, вижте  норма EN 60079-10.

Производител - Madas S.r.l. - Италия

Спецификация
Регулатор за газ
Макс. дебит 5000 Нм³/ч
Размер DN100
Захват Фланцови
Отсекател Вграден
Макс. налягане 5 бар