Prematlak

Prematlak a.s. е словашки производител на механични и електронни уреди за измерване на налягането и температурата. Prematlak a.s., разработва и произвежда широк асортимент от манометри (от стандартни до еталони), термометри и аксесоари. Компанията се е наложила като един от големите доставчици на измервателна техника в централна и източна европа

Няма налични продукти.